Mining

Hva er det egentlig?

Man hører mye om Kryptovaluta og Bitcoin i dagens nyhetsbilde.

De fleste har nå fått med seg hva Bitcoin er, men hvordan virker systemet rundt Bitcoin og hvordan utvinnes denne valutaen?

datacenter

Hva er Bitcoin?

For å forstå det som populært kalles mining må man først forstå hva Bitcoin er og hvordan den fungerer. Bitcoin kan på sett og vis ses på som et desentralisert regnskapssystem som holder rede på hvem som eier hva. Alle Bitcoin transaksjoner må kontrolleres og valideres. Det må sjekkes at den som sendte beløpet er riktig person og har dekning for det beløpet. I Bitcoin nettverket finnes det ingen betrodde mellomledd slik som eksempelvis banker fungerer innen tradisjonelle valuta, hvor det er bankene som utfører denne kontrollen. Det å skape enighet mellom personer i et desentralisert nettverk som hverken kjenner eller stoler på hverandre og uten dette mellomleddet, har alltid vært en stor utfordring. Det var dette som var den store, revolusjonerende oppfinnelsen til Satoshi Nakamoto i 2008: En løsning på denne utfordringen.

Hva er mining?

Ved å benytte proof of work, populært kalt mining, kan man oppnå enighet og konsensus i et desentralisert nettverk. Enkelt forklart blir alle transaksjoner i Bitcoin nettverket validert ved hjelp av kryptografi (derav navnet kryptovaluta) og pakket inn i «blokker».

En ny blokk blir generert gjennomsnittlig hvert 10 minutt med en referanse til foregående blokker slik at de danner en kjede (derav navnet blokkjede-teknologi). Denne blokkjeden må beskyttes mot manipulasjon, eksempelvis slik at ikke hvem som helst kan kopiere den originale kjeden, gjøre endringer på den for egen vinnings skyld og deretter presentere den alternative blokkjeden til resten av nettverket, som om det var denne som var den riktige.

Man må altså ha en mekanisme både for å validere nye transaksjoner i blokkjeden, samt for å validere selve blokkjeden. Denne mekanismen kan sammenliknes med en avstemming blant brukerne i nettverket.

Ettersom systemet er åpent og konsensusbasert må det være vanskelig å avgi en stemme, ellers kunne en tenkt angriper laget millioner av falske brukere til å avgi stemme i sin favør og oppnå konsensus alene. Det er her proof of work kommer inn i bildet.

For å avgi en stemme må man løse vanskelige matematiske oppgaver og presentere beviset for at man har løst det. Dette utføres av spesialiserte datamaskiner som blant annet Kryptovault drifter fra sine datasentre og som inngår som en essensiell del av Bitcoin nettverket.

Dersom en angriper prøver å presentere en falsk blokkjede for nettverket, vil nettverket alltid helle mot konsensus. Den falske blokkjeden blir da avvist. Dette er et svært robust system som har holdt stand mot alle angrep frem til nå og kan betraktes som ukorrupterbar.

Hvorfor er mining nødvendig?

Hva er altså mining? Det er prosessen for å beskytte Bitcoin blokkjedens integritet og validere transaksjoner. Dette er en helt avgjørende funksjon for at man skal kunne stole på regnskapet den representerer og at Bitcoin skal kunne betraktes som digitalt gull.

Den andre funksjonen som minerne har er å frigi nye, ferske Bitcoins til markedet. På den måten får minerne også betalt for jobben de gjør. Det totale antallet Bitcoin kan aldri overstige 21 millioner, av disse har 18,8 millioner allerede blitt frigjort per i dag. Resten blir «minet» frem mot år 2140.

Etter det vil betalingen til minerne bestå utelukkende av transaksjonsgebyrer fra de som bruker blokkjeden.

Hvorfor skal man mine i Norge?

Første del av denne artikkelen omhandler de mer tekniske aspektene (dog noe forenklet) av hva mining er og hvilke formål det tjener. Men hvorfor skal vi gjøre dette i Norge? Dette er tross alt svært strømkrevende.

Norge produserer et overskudd av utelukkende grønn, fornybar elektrisitet. Den energien vi ikke bruker selv må vi enten sende til utlandet eller la være å produsere.

Flere steder i Norge har man inneklemt overskuddsenergi som strømnettet ikke har kapasitet nok til å transportere ut. Vi i Kryptovault mener at en god løsning på dette er å benytte deler av overskuddsenergien til Bitcoin mining.

På den måten konverterer vi inneklemt strøm til verdiskapning både i lokalmiljøet og nasjonalt, i form av arbeidsplasser, ringvirkninger og skatt til Norge i stedet for at det samme gjøres i utlandet med eksportert norsk strøm, eller som i verste fall går til spille.

Det er en eksport-basert virksomhet uten fysisk transport. Våre utslipp består av varm luft. Denne varme luften kan benyttes til øvrig industri eller andre formål, eksempelvis til vedtørking i Hønefoss og det jobbes med flere.

Mer om ringvirkninger fra Kryptovaults virksomhet her:

https://ringvirkninger.dnb.no/vis/919371536