Kontakt informasjon

Ta gjerne kontakt med oss via kontaktskjemaet eller nå oss på telefon dersom du har noen spørsmål.

Våre ansatte

Kjetil Hove Pettersen 351x469

Kjetil Hove Pettersen

Chief Executive Officer and Chairman

Egle

Egle Melinske

Chief Financial Officer

Egle er en erfaren finansdirektør som har administrert økonomi for selskaper i høy vekst. Hun har jobbet i Norge, Storbritannia, Lithauen og har tilsammen 7 års erfaring innen finansiell forskning og investeringsfond.

Email: egle.melinske@kryptovault.no

Telefon:  +370 680 44 682

Renaldas Galdikas 351x469

Renaldas Galdikas

CEO KV Baltic / Project Management Team

Renaldas har mer enn 15 års erfaring med prosjektporteføljestyring og er sertifisert profesjonell datasenter prosjektleder (CDCMP). Han har vært prosjektleder for flere datasentre i både Baltikum og Norge.

Email: Renaldas@kryptovault.no

Telefon: +370 69918992

5M5A0245r1

Karen Helene Bjørnestad

Head of projects

Karen er en erfaren og motivert leder, forhandler, med over 30 års erfaring. Hun har ledet og gjennomført store humanitære operasjoner og prosjekter i utviklingsland, som krever høy grad av sikkerhetsbevissthet og risikoreduserende tiltak.

Email: karen@kryptovault.no

Telefon: +47 481 15 557

5M5A0155r

Per Jøssang

Head of Electricity

Per har 12 års erfaring som megler i det nordiske kraftmarkedet på NordPool og Nasdaq. I tillegg til å jobbe med finansiell handel med kraft, har han erfaring med formidling av utslippskvoter (CO2), grønne sertifikater og opphavsrettgarantier for fornybar energi.

Email: per@kryptovault.no

Telefon: +47 957 01 953

5M5A0088r

Eirik Berge

Financial controller

Eirik er en ung og kunnskapsrik økonomikontrollør med erfaring innen blokkkjederelatert virksomhet. Han er ansvarlig for den daglige ledelsen av vår finansielle virksomhet, og sørger for at vi driver i henhold til norske lover og regler.

Email: eirik@kryptovault.no

Telefon: +47 962 02 903