Vår historie

KryptoVault er et perfekt eksempel på sterk tro og hardt arbeid gjennom utfordrende tider, noe som har resultert i et 200+ MNOK selskap over noen år. Vi startet som en liten bedrift med stor tro på at vi kunne endre mining- og datasenter-industrien.

Vi har møtt mange utfordringer underveis, både politiske og økonomiske. Markedet har nylig sett mange harde år med hurtige opp- og nedsvingninger, for å ikke nevne den ødeleggende kryptovinteren som tok plass i årene 2018 til 2019.

Hovedårsaken til vår suksess kan spores tilbake til begynnelsen. Vi satset alt, hadde tro på fremtiden og våre svært kompetente medarbeidere for å oppnå våre mål. I 2018 tok vi en beslutning om å overta et selskap som trakk seg fra det norske markedet. Dette resulterte i at vi fikk tilgang til verdiene, tomtene og utstyret de tidligere hadde brukt. Vår tro på fremtiden skulle snart bekreftes, og vi gikk fra å slite økonomisk til å nedbetale all gjelden. I dag har vi midlene som trengs for å gå videre i vårt nye satsningsområde.

I dag har vi flere nye prosjekter vi jobber med – både i Europa og Norge. Vi har aldri vært i en bedre posisjon og prognosene våre for fremtiden er svært positive. Målet vårt er å vokse og utvide virksomheten ytterligere i fremtiden.

Investeringer

I fremtiden vil KrytpoVault investere betydelig for å sikre en trygg og solid virksomhet. Av erfaring er dette den beste strategien dersom vi ønsker å være konkurransedyktige i markedet. Vi forventer å vokse betydelig de neste årene.

Vi har fokus på egne områder og samarbeid med andre selskaper i bransjen og tror på teknologien som kryptovaluta representerer. KryptoVault investerer for mer enn det dobbelte av omsetningen vår noen som gjør oss klare for å møte kravene som kommer i fremtiden.

Våre mål for fremtiden

Et av våre fremste mål er å være den største datasenterleverandøren i Norge. Noen vil si vi allerede er det basert på ansatte, omsetning og fartstid. Vi jobber hardt for å fortsette veksten i selskapet ved å levere solide og effektive løsninger til våre kunder.

Våre ansatte

Kjetil

Kjetil Hove Pettersen

Administrerende Direktør og styreleder

Egle

Egle Melinske

Finansdirektør

Egle er en erfaren finansdirektør som har administrert økonomi for selskaper i høy vekst. Hun har jobbet i Norge, Storbritannia, Lithauen og har tilsammen 7 års erfaring innen finansiell forskning og investeringsfond.

Telefon:  +370 680 44 682

Email: egle.melinske@kryptovault.no

Per

Per Jøssang

Energiansvarlig

Per har 12 års erfaring som megler i det nordiske kraftmarkedet på NordPool og Nasdaq. I tillegg til å jobbe med finansiell handel med kraft, har han erfaring med formidling av utslippskvoter (CO2), grønne sertifikater og opphavsrettgarantier for fornybar energi.

Telefon: +47 957 01 953

Email: per@kryptovault.no

Karen

Karen Helene Bjørnestad

Overorndet Prosjektansvarlig

Karen er en erfaren og motivert leder, forhandler, med over 30 års erfaring. Hun har ledet og gjennomført store humanitære operasjoner og prosjekter i utviklingsland, som krever høy grad av sikkerhetsbevissthet og risikoreduserende tiltak.

Telefon: +47 481 15 557

Email: karen@kryptovault.no

Renaldas

Renaldas Galdikas

CEO KV Baltic /  Teknologidirektør

Renaldas har mer enn 15 års erfaring med prosjektporteføljestyring og er sertifisert profesjonell datasenter prosjektleder (CDCMP). Han har vært prosjektleder for flere datasentre i både Baltikum og Norge.

Telefon: +370 69918992

Email: Renaldas@kryptovault.no

Eirik

Eirik Berge

Finans medarbeider

Eirik er en ung og kunnskapsrik økonomikontrollør med erfaring innen blokkkjederelatert virksomhet. Han er ansvarlig for den daglige ledelsen av vår finansielle virksomhet, og sørger for at vi driver i henhold til norske lover og regler.

Telefon: +47 962 02 903

Email: eirik@kryptovault.no